Hjärupsgården
Värkproblem
Värkproblem
Värkproblem

Välkommen till en hälsoklinik med hög kompetens

Vi hjälper dig hela vägen!

Välkommen till en hälsoklinik med specialkompetenser inom många hälsoområden!
Kliniken i Hjärup mellan Malmö och Lund arbetar Ingela som är specialiserad på värk- och tarmproblematik. Här kan du få hjälp med intolerans- och allergitester, tarmanalyser och Medicinsk Laser.