Tarmproblematik

Näringsbrist, utmattning och psykisk ohälsa hänger ofta samman med en skadad matsmältningsapparat. Genom att kartlägga tamstatus, eventuella intoleranser och anpassa kost och näringsstöd efter status kan man återläka och förbättra hälsan.

error: Alert: Content is protected !!