S.U.G.A.R kartläggning

3.200.00 kr

SugarUseGeneralAssesmentRecording

Beskrivning

Kartläggningsinstrumentet för socker- mjöl- och ”mat”-relaterad problematik.

Bedömnings- och kartläggningsinstrumentet SUGAR är ett strukturerat intervjuformulär som används för att fastställa om det föreligger ett socialt, skadligt eller patologiskt bruk av mjöl- socker.

Instrumentet bygger på diagnoskriterier för skadligt bruk, missbruk och beroende av sinnesförändrande droger som beskrivs i ICD-10.

I priset ingår:

  • Bedömningsunderlag i mail som ska besvaras och skickas i retur.
  • Intervju 1-1,5 timme i telefon
  • Skriftlig kartläggning och utlåtande
  • Genomgång på telefon med åtgärdsplan

Observera att SUGAR kartläggningsinstrument inte är godkänt av Socialstyrelsen så som diagnosverktyget ADDIS för alkohol och narkotika är.