Intoleranstester

En intolerans uppstår när tarmslemhinnan är tunn, skör och har små sprickor som osmälta proteiner kan tränga sig genom för att hamna i exempelvis bukhålan eller blodbanan. När detta sker attackerar immunförsvaret de främmande proteinerna som annars kan skada kroppens organ på olika vis. Immunförsvaret kapslar in den främmande partikeln med en inflammation och skapar antikroppar (vanligtvis IgA, IgG och eller IgG4) mot densamma. Dessa inkapslade partiklar kan sedan fastna varsomhelst i kroppen på organen och i vävnader eller i blodbanan. På sikt leder det till många negativa konsekvenser och sjukdomar. När kroppen framöver utsätts för samma protein kommer immunförsvaret att reagera eftersom det finns antikroppar för just detta i blodet – det är då man kan få en allergisk reaktion eller lindrigare intoleranssymtom som exempelvis magkramp/diarré, hudutslag, svullenhet, led/muskelvärk, trötthet, klåda, gasbildning, vätskesamling, candidaöverväxt, hudproblem mm
Nedanstående priser avser Artegets arvode för kartläggning, genomgång och ordination av intoleranstest. Kostnaden för själva LAB-analysen betalas av kunden direkt till EU-Bio Tek i Norge enligt prislista som finns i produktbeskrivningen för de olika intoleranstesterna nedan. 

Visar alla 4 resultat

Visar alla 4 resultat