Bedömning

Visar alla 4 resultat

Visar alla 4 resultat

Det är inte lätt att veta om man har ett mat- eller sockerberoende. Alla som gillar sött är verkligen inte beroende, men de som har utvecklat den fysiska hjärnsjukdomen har ett mycket känsligt beroendecentrum och reagerar annorlunda på sötsaker och mjölmat än de som inte har sjukdomen.Vi delar in bruk av socker- och mjölmat i 3 olika grupper: Normalt bruk – Skadligt bruk – Beroende
Via “Gratishjälpen” ger vi ett utlåtande med rekommendationer om lämplig behandling beroende på vilken av grupperna man tillhör.
Ibland räcker inte gratishjälpen för att fastställa ett skadligt bruk eller beroende, tillexempel vid stark förnekelse – då kan man göra en större mer omfattande utredning som heter SUGAR (kartläggningsmetoden SUGAR är dock inte validerad och godkänd av socialstyrelsen som ett diagnosinstrument vilket är viktigt att känna till).