Alla kosttillskott

Visar alla 86 resultat

Visar alla 86 resultat

Vad är kosttillskott?

Kosttillskott är livsmedel som är avsett att vara ett komplement till den vanliga kosten. Innehållet består av koncentrerade källor av näringsämnen eller ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan.
Näringsämnen innebär här vitaminer och mineralämnen. Ämnen med näringsmässig verkan är ämnen som bidrar till att täcka kroppens behov, som till exempel amino-syror, fettsyror och svavelföreningar. Ämnen med fysiologisk verkan är ämnen som påverkar kroppens processer till exempel viktminskning eller prestationshöjning. (Källa: Miljösamverkan Skåne vars huvuduppgift är att effektivisera tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom livsmedelskontrollen.)

Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost, överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen och förvara produkterna utom räckhåll för barn.