Intoleranstester för mat- och sockerberoende

Om du har ett mat- och sockerberoende och har problem med tarmhälsan kan vi hjälpa dig!
Som mat- och sockerberoende är det vanligt med livsmedelsintoleranser som en konsekvens av att under många år ha ätit hårt processat fett, socker- och mjöl som skadat matsmältningsapparaten på många olika vis. På Arteget finns specialkompetens när det gäller socker-, gluten- och spannmålsrelaterad tarmproblematik, vi arbetar efter Dr.Tom O´Bryans behandlingskoncept för att återläka tarmskador och innehar även certifiering efter att ha gått hans utbildningsprogram.
Som stöd i läkningsprogrammet arbetar vi med avancerade LAB-tester som utförs via EU BioTek, vi kan också erbjuda LAB tester som fastställer hur bakteriefloran mår, vilka viktiga bakteriestammar som behöver balanseras och få information om hur tarmens bakterier kan tillverka smörsyra och bryta ner fiber.

Hur intoleranser uppstår

En matintolerans uppstår när tarmslemhinnan är tunn, skör och har små sprickor där osmälta proteiner kan tränga sig genom för att hamna i exempelvis bukhålan eller blodbanan. När detta sker attackerar immunförsvaret de främmande proteinerna som annars kan skada kroppens organ på olika vis. Immunförsvaret kapslar in den främmande partikeln med en inflammation och skapar antikroppar (vanligtvis IgA och eller IgG) mot densamma. Dessa inkapslade partiklar kan sedan fastna varsomhelst i kroppen på organen och i vävnader eller i blodbanan. På sikt leder det till många negativa konsekvenser och sjukdomar. När kroppen framöver utsätts för samma protein kommer immunförsvaret att reagera eftersom det finns antikroppar för just detta i blodet – det är då man kan få en allergisk reaktion eller lindrigare intoleranssymtom som exempelvis magkramp/diarré, hudutslag, svullenhet, led/muskelvärk, trötthet, klåda, gasbildning, vätskesamling, candidaöverväxt, hudproblem mm

Ett enkelt stick i fingret visar vägen

Med ett enkelt blodprov kan vi idag se exakt vilka proteiner från upp till 144 olika livsmedel och 48 olika luftburna ämnen som immunförsvaret har skapat antikroppar för och då kan vi också få en bra guide över vad som behöver undvikas. När det som immunförsvaret attackerat tas bort (olika lång tidsperiod krävs beroende på hur stor skadan är och vilken typ av antikropp som har bildats) och man samtidigt sätter in en personlig läkningsplan för tarmen och matsmältningssystemet kan man få immunförsvaret att “glömma bort” intoleransen. När tarmen är hel igen och inga nya osmälta proteiner kan komma utanför tarmen blir man oftast besvärsfri och kan börja tåla det man reagerade på tidigare.

IgA IgG och IgG4 antikroppar – det kan behövas analys på alla varianterna

Vi kan testa på tre olika sorters antikroppar: IgA, IgGoch IgG4, detta är inte samma typ av antikropp som man brukar testa i primärvården där man i stället testar på en som heter IgE som i regel ger svårare allergireaktioner, dessa allergier upptäcks lätt och snabbt i primärvården eftersom den som är drabbad har direkta svåra besvär och därför söker läkarhjälp.

Vi tittar på mer än bara analyssvaret

I vår kartläggning och i arbetet med återläkningsplanen tar vi även korsreagenter i beaktan då många proteiner är snarlika och därför kan misstolkas av immunförsvaret. Vi är utbildade och certifierade att analysera EU Bioteks intoleranstester och har bred kunskap om återläkning av skadade matsmältningssystem. Vi har även kompetens att hjälpa personer med ett mat- och sockerberoende och/eller Gastric bypass/magsäcksopererade. Vårt arvode oavsett vilken matintoleranstest du väljer är 1.500 kr, denna kostnad tillkommer priserna i prislistan nedan som endast avser själva LAB-testerna.

Prislista och dokument över vad som testas i de olika alternativen

Lista 207 livsmedel + Candidasvamp

Såhär går det till

När du efter samråd med oss via info@arteget.se har förbokat konsultationstid för kartläggning och ordination av lämpligt intoleranstest postar vi ett digitalt formulär till din e-post adress med många olika frågor att besvara så vi sedan kan skräddarsy en individanpassad återläkningsplan åt dig. Det är viktigt att vi får en helhetsbild över din hälsostatus, dina mediciner och symtom så vi kan göra en bra återläkningsplan som inte krockar med någon behandling eller medicinering.
Om det inte föreligger några hälsomässiga hinder postar vi ett kuvert till dig som innehåller ett provtagningskit med tydliga instruktioner.

När du har tagit blodprovet enligt instruktionerna ska du själv posta blodprovskortet + medföljande blankett till EU BioTek i Norge i bifogat föradresserat kuvert samt sätta in pengar på EU BioTeks Norska bankkonto. Du får utförliga instruktioner om bankkontonummer mm i kuvertet som vi postar till dig.

Efter ca 3-4 veckor är din analys klar – då kontaktar vi dig för att boka en telefontid/videomöte för att noga gå igenom resultatet. Du får också ett inbundet dokument med hela din analys och ordination med kostråd postat till dig.

Kontraindikationer

För att undvika falska negativa svar ska du inte använda mediciner som bromsar immunförsvarets aktivitet såsom:

  • Kemoterapi
  • Kortikosteroider (du behöver ha 6 månader utan för injektioner och tabletter eller en månad utan inhalator/salva)
  • NSAID värktabletter exvis Ipren, Bamyl, Voltaren T, Eeze, Pronaxen och Relifex (du behöver ha 1 månad utan)
  • Allergimedicin, inhalator såväl som tabletter (minst 14 dagar utan)
  • Läkemedel som används för transplantation för att förhindra immunsystemet från att avvisa organ.
  • Ej ha gjort en detoxkur med destillerat vatten senaste veckan innan provet tas.

Vi utför inga tester på svårt sjuka personer som står under terminalvård.

Här kan du se en videofilm som visar hur man tar blodprov: