Finansieringshjälp

Finansieringshjälp

Möjligheter till bidrag, subvention och delbetalning

I Sverige har alla medborgare rätt till subventionerad sjukvård. 
Det gäller även behandling för beroendevård om beroendet är klassat som sjukdom
Tyvärr räknas socker och matberoende inte som en sjukdom av socialstyrelsen och frågan ifall utloppet är en sjukdom eller ej finns det många olika åsikter om. Olika studier visar på olika resultat, allt utifrån vem beställaren av studien är, men säkert är att fler och fler läkare och sjukvårdspersonal idag tillstår att socker och mjöl/stärkelserik mat kan få samma konsekvenser som beroendeklassade sjukdomar. 

I vissa fall kan vården ändå subventioneras

Eftersom sockerberoende inte är klassat som sjukdom behöver de flesta som står i vårdbehov betala hela kostnaden själv. Många som söker vård har rasat väldigt långt ner i sjukdomsförloppet och har redan  stora negativa konsekvenser i ekonomin pga långtidssjukskrivning, sidoutlopp som exvis shoppingberoende eller de fakto att det kostar stora summor pengar att droga dagligen.
Men även om det kan se hopplöst och omöjligt ut med privat vård kan det finnas lösningar där vården blir subventionerad.
Här är några:

Subventionerad behandling via ramavtal där Arteget AB står som underleverantör

Arteget  finns med i Rehabcenter Stegets (Helsingborg) ramavtal som underleverantör för behandling av socker och matberoende. Ramavtalet gäller i kommunerna i Skåne, Halland och Kronoberg. Kontakta socialtjänsten i din kommun eller din läkare för att diskutera vilka möjligheter du har för att få subventionerad behandling om du är mantalsskriven i någon av kommunerna och är delaktig i ett behandlingsprogram för annan beroendesjukdom.

Arbetsgivare med ansvar

Ibland kan arbetsgivare bekosta privat behandling för sin personal, prata med den som har hand om företagets frisk och sjukvård.

Friskvårdsbidrag

Många anställda har så kallat friskvårdsbidrag från arbetsgivaren. Belopp per år kan variera mellan olika företag. Fr.o.m 1 Januari 2018 är det  arbetsgivaren som avgör vad som kan räknas som friskvård. Förr var arbetsgivaren tvungen att förhålla sig till reglerna om vilka aktiviteter som inte räknades som friskvård. Det är dock fortfarande arbetsgivaren som bestämmer om att överhuvudtaget erbjuda friskvård till sina anställda och vilka aktiviteter som godkänns. Så även om Skatteverket inte förbjuder våra tjänster/kurser som friskvårdsaktivitet kan din arbetsgivare göra det men om din arbetsgivare tillåter det kan friskvårdsbidraget användas som delbetalning/betalning. Såhär skriver skatteverket på sin hemsida om alternativa behandlingsmetoder:  “När det gäller alternativa behandlingsmetoder gör Skatteverket ingen vetenskaplig bedömning om nyttan av metoden. Det är i första hand arbetsgivaren som har att bedöma om en metod eller aktivitet är friskvård för den anställda. Arbetsgivaren avgör också vilka metoder och aktiviteter som hen vill bekosta för de anställda.”
Skatteverket har satt ett tak på totalt 5.000 kr per person per år för vad som är skattefritt – belopp över 5.000 kr förmånsbeskattas.
Max 1.000 kr per behandlingstillfälle får betalas ut skattefritt när det rör sig om enskilda behandlingar (ex. matplan och Sockerdetox där matplan ingår).
När du går en behandlning hos oss som berättigar till friskvårdsbidrag hjälper vi dig med ett speciellt intyg till arbetsgivaren.

Delbetalning

I samarbete med KLARNA kan Arteget erbjuda olika alternativ av delbetalning. Använd KLARNAS räknesnurra för att enkelt se vilka delbetalningsalternativ som finns och hur återbetalningsvillkoren ser ut.