Avbokningsvillkor

Avbokningsvillkor gällande kurser & behandlingar

Avbokningsvillkor

Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt, vilket innebär att du får alla pengar tillbaka om du ångrar ditt köp inom denna tid. Ångerfristen börjar löpa den dag du ingick avtalet i samband med att du slutförde beställningen i Arteget ABs webshop.

Kurs eller behandling som påbörjats kan ej nyttja ångerrätten oavsett hur många dagar som passerat sedan beställningen gjordes.
Kurs och behandling räknas som påbörjad i samma stund som kund mottagit frågeformulär/dokument inför behandling, kursmaterial eller provtagnings-kit för LAB test eller när ett behandling/kurs/terapi via telefon/dator påbörjats.

Avbokning av kurs pga sjukdom efter att tidsfristen för distansavtalslagen har löpt ut (före kursstart).

Om en kursdeltagare inte kan delta i behandling/kurs pga sjukdom flyttas startdatum tills kunden är frisk.

Avbokning av kurs pga oförutsedda händelser efter att tidsfristen för distansavtalslagen har löpt ut (före kursstart).

Kursplatserna är inte personliga, Arteget AB hjälper gärna till och försöker hitta ersättare vid oförutsedda hinder och förmedlar kontakt mellan säljare och köpare i de fall kursen är fullbokad och reservlista finns. Den som själv säljer sin reserverade plats förlorar inga pengar om försäljningen görs direkt mellan säljare och köpare. (Innan försäljning måste Arteget AB kontaktas och kontaktuppgifter till ny deltagare ska lämnas, observera att vissa behandlingskurser inte är öppna för alla – läs i den detaljerade kursbeskrivningen vad som gäller) Om Arteget AB ska administrera betaltransaktionen (görs via KLARNA) till någon som övertar någon annans plats återbetalas tidigare debiterad kursavgift till den som fått förhinder exkl. en adminavgift på 10 % av köpesumman. Avgiften är för att täcka Arteget ABs administrativa omkostnader och avgifter hos kreditbolag och underleverantörer.

Arteget AB förbehåller sig rätten att ställa in utbildning, föreläsning, behandling, kurs  eller annan aktivitet på grund av färre anmälda deltagare än 3, eller på grund av anledning som Arteget AB ej råder över som exempelvis allvarlig sjukdom hos personalen, epidemisk smittsam sjukdom eller annat som omöjliggör genomförandet av en kurs eller behandling. Vid helt inställt evenemang från Arteget ABs sida återbetalas hela behandlingskursavgiften.
Fysiska kurser som ej kan genomföras på plats pga exempelvis en epidemisk smittsam sjukdom eller myndighetsbeslut ändras till en onlinekurs/behandling med likvärdigt innehåll när möjlighet finns, i sådan fall utgår ingen ekonomisk ersättning.
Eventuella omkostnader i form av bokningskostnader för boende/resa återbetalas ej. Vi råder tillresande deltagare att boka tåg-, buss- eller flygbiljetter med avbokningsskydd samt att boka ett boende som kan avbokas utan kostnad.