Avbokningsvillkor

Avbokningsvillkor för kurser & behandlingar

Avbokningsvillkor

Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt, vilket innebär att du får pengarna tillbaka om du ångrar ditt köp inom denna tid. Ångerfristen börjar löpa den dag du ingick avtalet i samband med att du slutförde beställningen i Arteget ABs webshop. Kurs eller behandling som påbörjats kan ej ångras oavsett hur många dagar som gått sedan beställningen gjordes. Kurs och behandling räknas som påbörjad i samma stund som kund mottagit e-post/post med frågeformulär/dokument inför behandling eller provtagnings-kit för LAB test, fysisk/digital kurs har startat eller när ett terapeutsamtal via telefon/dator påbörjats.

Avbokning av kurs pga oförutsedda händelser eller sjukdom efter att tidsfristen för distansavtalslagen har löpt ut (före kursstart).

Om det är en återkommande kurs i Arteget ABs tjänsteutbud flyttas startdatum för kursen till nästkommande tillfälle som som ej är fullbokad om kunden önskar. Flytt av startdatum kan erbjudas max en gång per aktuell kurs.

Kursplatserna är inte personliga, Arteget AB hjälper gärna till och försöker hitta ersättare vid oförutsedda hinder och förmedlar kontakt mellan säljare och köpare i de fall kursen är fullbokad och reservlista finns. Den som själv säljer sin reserverade plats förlorar inga pengar om försäljningen görs direkt mellan säljare och köpare. (Innan försäljning måste Arteget AB kontaktas och kontaktuppgifter till ny deltagare ska lämnas, observera att vissa kurser inte är öppna för alla – läs i den detaljerade kursbeskrivningen vad som gäller) Om Arteget AB ska administrera betaltransaktionen (görs via PAYSON/SVEA EKONOMI) till någon som övertar någon annans plats återbetalas tidigare debiterad kursavgift till den som fått förhinder exkl. en adminavgift på 10 % av köpesumman. Avgiften är för att täcka Arteget ABs avgifter hos kreditbolag och administrativa underleverantörer.

Arteget AB förbehåller sig rätten att ställa in utbildning, föreläsning, behandling, kurs  eller annan aktivitet på grund av färre anmälda deltagare än 3 till en kurs, eller på grund av anledning som Arteget AB ej råder över (force majeure) exempelvis allvarlig sjukdom som gör det omöjligt för Arteget AB att genomföra kursen/behandlingen. Vid dessa fall återbetalas hela behandlingskursavgiften. Eventuella omkostnader i form av bokningskostnader för boende/resa återbetalas ej.