SUGAR kartläggning

Kartläggningsverktyg för fastställande av patologiskt bruk av socker/mjöl

  • Artnr: 12
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

SUGAR är en förkortning av Sugar Use General Assessment Recording och är ett kartläggningdinstrument för för att fastställa om det finns ett patologiskt ätmönster av socker/mjöl enligt ICD-10:s kriterier för alkohol och drogberoende).

När behövs en SUGAR kartläggning?
En terapeut får inte ställa diagnoser och det är ovanligt att läkare  som är behöriga att ställa diagnos arbetar med SUGAR kartläggnings instrument. 
Om din läkare behöver ställa en diagnos till dig kan han göra det med en SUGAR kartläggning som grund. 
Att få en diagnos på sin sjukdom kan ibland behövas till arbetsgivare.

Om man själv har stora tvivel eller problem med djup förnekelse inför sjukdomen kan det också vara till stor hjälp med en SUGAR kartläggning. Ett papper svart på vitt som visar om det finns ett patologiskt bruk.

En SUGAR kartläggning påbörjas med en omfattande intervju som tar ca 90 minuter - intervjun kan göras över telefon eller via vårt videokonferenssystem. 
Efter intervjun kommer Kicki Käller att arbeta med svaren och göra själva kartläggningen, när detta är färdigt bokar ni en ny tid för genomgång. Du får såklart också ett intyg med ditt resultat på SUGAR som ett intyg eller underlag till exempelvis läkare eller arbetsgivare.