Fr.om 2017-06-01 gäller:

Avbokningsvillkor - Behandlingskurser
Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt, vilket innebär att du får pengarna tillbaka om du ångrar ditt köp inom denna tid. Ångerfristen börjar löpa den dag du ingick avtalet om att beställa en reserverad plats till behandlingskursen. 

 
Avbokning av kurs/behandling vid sjukdom efter att tidsfristen för distansavtalslagen har löpt ut - före påbörjad kurs/behandling.
När avbokningen är Arteget AB tillhanda efter att tidsfristen för distansavtalslagen har löpt ut krävs ett läkarintyg för att behandlingskursavgift (exkl. anmälningsavgift 5% av köpeskillingen) ska återbetalas. Om så önskas och om det är en återkommande behandlingskurs i Arteget ABs tjänsteutbud kan startdatum för kurs/behandling flyttas fram till nästkommande tillfälle om denna kurs/behandling ej är fullbelagd när avbokningen kommit Arteget AB tillhanda.

Avbokning av kurs/behandling vid förhinder efter att tidsfristen för distansavtalslagen har löpt ut – före påbörjad kurs/behandling.
Behandlingskursplatserna är inte personliga, Arteget AB hjälper gärna till och försöker hitta ersättare vid förhinder. Om platsen går att ersätta med annan deltagare  återbetalas behandlingskursavgiften (exkl. anmälningsavgift 5% av köpeskillingen).   

Övrigt
Har du påbörjat, men ej kan fullfölja behandlingskursen sker ingen återbetalning av behandlingskursavgiften, men om det är en återkommande kurs/behandling i Arteget ABs tjänsteutbud erbjuds du möjlighet att gå vid nästa tillfälle om denna kurs/behandling ej är fullbelagd när avbokningen kommit Arteget AB tillhanda.


Arteget AB förbehåller sig rätten att ställa in utbildning, föreläsning, behandlingskurs eller annan aktivitet på grund av för få anmälda deltagare, eller på grund av anledning som Arteget AB ej råder över. Vid dessa fall återbetalas hela behandlingskursavgiften.  

Vid eventuella tvister
Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden som kan göra en opartisk bedömning och lämna en rekommendation på hur tvisten kan lösas. På Allmänna reklamationsnämndens hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga för att skapa ett ärende: http://www.arn.se. 
Använd gärna konsumentverkets blankett för nyttjande av ångerrätt: http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett 

 

Arteget AB
Lundavägen 33
232 34 ARLÖV

VATnr: SE556868892201