Sugar Use General Assessment Recording (SUGAR)

Bedömnings- och kartläggningsinstrument SUGAR är ett strukturerat intervjuformulär som undersöker en persons relation till socker-,mjöl- och matprodukter från tidig barndom till nutid och som bygger på internationella diagnoskriterier utformade i ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems) och DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). SUGAR är inget diagnosverktyg men kan användas för att kartlägga ett patologiskt bruk av socker-,mjöl- och matprodukter för den som behöver ett intyg till exempelvis arbetsgivare eller läkare.
SUGAR är framarbetat av Dahl & Dahl preventions & beroendecenter och Bittens Addictions AB. 

SUGAR kartläggning

Kartläggningsverktyg för fastställande av patologiskt bruk av socker/mjöl